Menu Sluiten

Achtergrond

Transporteenheden worden groter

De transportsector zet meer en meer grote transporteenheden in. Het aanbod van te vervoeren goederen stijgt jaar in jaar uit terwijl het aanbod van goede chauffeurs achter blijft bij de vraag. De maatschappij dringt aan op minder gebruik van fossiele brandstoffen. Transportorganisaties, vervoerders, verladers, transportmiddelenproducenten, brandstofleveranciers en de overheid hebben naar aanleiding van Europese klimaatafspraken een Green Deal Zero Emission voor de binnensteden afgesloten. In 2025 moeten binnensteden zero emission worden bevoorraad.

De ecocombi krijgt een steeds grotere rol in het transportproces en de inzet van elektrisch aangedreven voertuigen in de steden groeit. Er rijden in Nederland reeds meer dan 1800 ecocombi’s rond. Internationaal gezien stijgt de interesse naar de inzet van ecocombi’s.

Toepassing van de ecocombi en gewone combi’s in steden en vaak ook het onderliggend wegennet is meestal onmogelijk en vaak onwenselijk. Ecocombi’s en uiteraard ook de reguliere transportcombinaties worden daarom veelvuldig ontkoppeld. Dat kan aan de rand van steden en ook in langere trajecten zinvol zijn. Rij- en rusttijden wetgeving kan er soepeler mee worden ingevuld en in netwerken kunnen transporteenheden vaker, sneller en veiliger worden uitgewisseld. Ook uitwisseling van chauffeurs in een netwerk kan worden toegepast

Ecocombi’s dragen bij in de efficiëntie en verduurzaming van transportprocessen. Naast reductie van transportportkosten met ca. 15% kan het terugdringen van CO2uitstoot door inzet van de ecocombi oplopen tot ca. 30%.

Het aanbod van elektrisch aangedreven voertuigen groeit. Dit geldt vooral voor de kleinere transportmiddelen. Voor groot en zwaar materieel is diesel nog steeds de aangewezen brandstof. Wellicht zullen we in de toekomst voor groot materieel LNG, dat inmiddels al zeer gangbaar is, blijven toepassen of overstappen op motoren die worden aangedreven door waterstof.

Verbeteren leef- en bereikbaarheid steden

In diverse steden bestaat de behoefte om de leefbaarheid in en de bereikbaarheid van en naar de stad sterk te verbeteren. Daarom worden steeds meer verkeersmaatregelen ingezet om groot transportmaterieel in de steden te weren en de inzet van kleiner, schoon en stil materieel te bevorderen. Dit levert een conflict op met de ontwikkelingen binnen de transportsector. Een netwerk van logistieke ontkoppelpunten gesitueerd aan de rand van steden en nabij het hoofdwegennet kan oplossing bieden.

TruckBreak, logistieke ontkoppelpunten en parkings

Begin 2016 hebben TLN en evofenedex een inventarisatie uitgevoerd naar de behoefte en opzet van Logistieke Ontkoppelpunten. Er zijn gesprekken gevoerd met verladers en vervoerders en er zijn gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd over een gemeenschappelijke aanpak om te komen tot Logistieke ontkoppelpunten. Met een 20-tal koplopers is gewerkt aan  de verdere ontwikkeling van een digitaal reserveringssysteem voor ontkoppelpunten en de governance daarvan. Dit heeft geresulteerd in TruckBreak.