Menu Sluiten

Reserveringssysteem LOP

Logistieke ontkoppelpunten (LOP’s) worden belangrijk om stedelijke gebieden efficiënter te bevoorraden. Grootschalige logistieke terreinen aan de randen van steden zijn hiervoor niet de enige oplossing. Bedrijven kunnen waarschijnlijk sneller en effectiever aan de slag met een flexibel netwerk van kleinschalige LOP’s. Dergelijke ontkoppelpunten kunnen logistieke bedrijven ook zelf aanbieden. TLN en evofenedex starten daarom in april met een pilot, waarbij geëxperimenteerd kan worden met LOP’s op beschikbare ruimten van vervoerders en verladers.


Om hun logistieke proces zo efficiënt mogelijk te organiseren, rijden vervoerders en verladers met de grootste voertuigen naar stedelijke gebieden. Omdat ze dikwijls niet met het complete voertuig (combinaties of LZV’s) de stad in kunnen rijden, groeit de behoefte om voertuigdelen te ontkoppelen. Maar hiervoor zijn helaas nog onvoldoende geschikte mogelijkheden voor handen.

Rustige plaatsen op de route

Bedrijven hebben behoefte aan rustige plaatsen, die gunstig zijn gelegen op de route, die vaak beschikbaar zijn en waar weinig risico is op schade of blokkades door andere voertuigen. Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan een netwerk van kleine ontkoppellocaties waar vervoerders en verladers veilig en efficiënt kunnen ontkoppelen. Om de beschikbaarheid van deze LOP’s bekend te maken en te garanderen op het moment dat een vervoerder er aankomt, is een reserveringssysteem nodig.

Kleine ontkoppellocaties volstaan

Ook is duidelijk geworden dat de optimale LOP-locaties voor bedrijven sterk verschillen en grote parkeer- en ontkoppellocaties op centrale locaties in een regio nog weinig toegevoegde waarde hebben. Kleine voorzieningen langs de optimale route bieden meer mogelijkheden. De behoefte aan deze kleinschalige LOP’s kan worden ingevuld door vervoerders en verladers die overdag ruimte beschikbaar hebben, omdat hun eigen auto’s onderweg zijn. Ideaal is een netwerk van kleinschalige LOP’s waarvan vervoerders en verladers op flexibele wijze gebruik kunnen maken (vergelijkbaar met Airbnb). Duidelijkheid over de precieze plaats en beschikbaarheid van veilige ontkoppellocaties is dan een voorwaarde voor succes.

Naar een netwerk

In overleg met bedrijven en het ministerie van IenW hebben evofenedex en TLN daarom het initiatief genomen om een netwerk van kleinschalige LOP’s op te zetten, en dat te ondersteunen met een digitaal reserveringssysteem. Rond april 2018 is dit systeem testklaar. In de toekomst kan dit systeem internationaal worden opgeschaald en ook toekomstige grootschalige LOP’s opnemen. TLN en evofenedex willen met hun pilotproject toewerken naar een situatie, waarin vervoerders en verladers het netwerk van LOP’s en het reserveringssysteem zelf kunnen voortzetten en uitbreiden.

Bekijk de pdf van de screendump.

Om lokale ontkoppellocaties echt succesvol te maken, is meer nodig. Zo is het bijvoorbeeld van belang om het gebruik van LOP’s in de praktijk op gang te brengen, zodat niet alleen de gebruikers hiervan profiteren, maar ook de aanbieders. In de aanloop- en ontwikkelfase zal het gebruik van LOP’s nog beperkt zijn en is de businesscase voor aanbieders nog onzeker. Bedrijven die aanvullend moeten investeren om de veiligheid van geparkeerde opleggers en aanhangers te waarborgen, zullen deze stap niet zonder compensatie willen nemen. Ook moeten we in de aanloopfase leren hoe we het reserveringssysteem effectief en gebruiksvriendelijk kunnen doorontwikkelen. En hoe we planners kunnen prikkelen en trainen om LOP’s te benutten voor een efficiënter logistiek proces.