Menu Sluiten

Toekomst

Het TruckBreak reserveringssysteem is bedoeld om kleinschalige logistieke ontkoppel en parkeerplaatsen inzichtelijk te maken. Deze kleinschalige Truck Breaks kunnen gebruikt worden om inzichtelijk te krijgen waar grootschalige logistieke ontkoppelpunten/parkings gewenst zijn.

Uiteindelijk kunnen de grootschalige LOP’s als een transitiestrategie naar grote logistieke centra aan de rand van steden worden aangemerkt. In de toekomst zullen grootschalige logistieke terreinen aan de randen van steden ontstaan. Op deze manier kan een toekomstbestendige verduurzaming van het transport in Nederland en van de bevoorrading van de binnenstad worden bereikt. Voordeel voor het milieu, klimaat, en verkeersveiligheid alsmede de logistieke efficiency van bedrijven. De hogere efficiëntie graad leidt tot vermindering van congestie.

Vooruitkijkend

Zoals vele ontwikkelingen staat de ontwikkeling van logistieke ontkoppelpunten ook niet stil. TLN is met internationale transportorganisaties, zoals BGL en de IRU, in gesprek om toe te werken naar een internationaal netwerk van ontkoppelpunten. Het reserveringssysteem kan op een later moment opgeschaald worden naar internationaal niveau.