Menu Sluiten

Wat is een TruckBreak?

Naar aanleiding van onderzoek uitgevoerd door evofenedex en TLN, de ontwikkelingen in- en rondom steden met betrekking tot stadslogistiek en in de transportsector zelf kunnen we twee vormen van logistieke ontkoppelpunten onderscheiden, te weten: kleinschalige en grootschalige ontkoppelpunten.

Een kleinschalig logistiek ontkoppelpunt (in onze terminologie een TruckBreak) is een bestaande locatie van deelnemers aan het Netwerk van logistieke ontkoppelpunten:

 • Gelegen aan de rand van een stad.
 • Nabij het hoofdwegennet en bereikbaar voor ecocombi’s.
 • Waar grote transporteenheden veilig kunnen worden ontkoppeld en kortstondig kunnen worden geparkeerd.
 • Waar laadeenheden kunnen worden afgezet of uitgewisseld.
 • Vanwaar stedelijke distributie efficiënt en duurzaam kan worden uitgevoerd.
 • Waarmee internationale trajecten efficiënter kunnen worden gepland/georganiseerd.
 • Waar gebruik kan worden gemaakt van een beperkt servicepakket

Een grootschalig Logistiek Ontkoppelpunt is infrastructuur, een (bedrijven) terrein of –locatie:

 • Gelegen aan de rand van een stad.
 • Nabij het hoofdwegennet en bereikbaar voor ecocombi’s
 • Waar grote transporteenheden veilig kunnen worden ontkoppeld, geparkeerd en/of gestald.
 • Waar laadeenheden kunnen worden afgezet of uitgewisseld.
 • Vanwaar stedelijke distributie efficiënt en duurzaam kan worden uitgevoerd.
 • Waarmee internationale trajecten efficiënter kunnen worden gepland/georganiseerd.
 • Waar verschillende brandstoffen elkaar kunnen ontmoeten.
 • Waar gebruik kan worden gemaakt van een uitgebreid servicepakket.